Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Општи информации за БСЖ вакцината

Во Република Македонија вакцината БСЖ се аплицира, најчесто во првите 24 часа од раѓањето на детето или до навршени 12 месеци од животот. Во Регистарот на лекови не се појавува (причината побарајте ја…

БСЖ вакцината влијае на микробиомот на плацентата кај идните вакцинирани мајки

  Во студијата на бугарските научници ( Dimova et al., 2017) се разгледува темата за микобактериските L-форми (самореплицирачки бактериски форми со дефектен или целосно исчезнат клеточен ѕид). Особено за БСЖ (М. Bovis) способноста на…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.