Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Д-р Сречко Сладољев, Имунолог

Вакцинацијата е процедура каде експертите не се целосно усогласени. Најновите научни сознанија за сите имунолошки настани во организмот на вакцинираното лице, со раководителот на Одделот за истражување и развој на Имунолошкиот институт во Загреб, д-р Срекќо Сладољев.
2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.